Formål

Foreningens hovedformål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan drøftes uformelt og under venskabelige former.

Medlemmer af foreningen har via netværket mulighed for at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder.

Læs mere

Medlemmer

Foreningen har lidt over 200 medlemmer.

Som medlem kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlige viden om bygning og drift af skibe.

Foreningen har også åbnet for tilgang af medlemmer indenfor offshore sektoren.

Læs mere

Nyheder

Kære medlem

Læs om vores seneste arrangementer på Medlemssiden.

 

******

 

Kære medlem

Søfartsteknisk Forening har fejret sit 100 års jubilæum med udgivelen af bogen ”Maritime Visioner – 100 år med Søfartsteknisk Forening” samt afholdelse af en fest for medlemmerne på Langelinie Pavillonen.

Læs pressemeddelelsen om bogen her

Fejringen af jubilæet blev muliggjort ved økonomisk støtte fra fonde og virksomheder i Det Blå Danmark. Vi er meget taknemmelige for denne støtte, og en oversigt over alle sponsorerne kan ses her

Se også billeder fra jubilæumsfesten på Medlemssiden