Formål

Foreningens hovedformål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan drøftes uformelt og under venskabelige former.

Medlemmer af foreningen har via netværket mulighed for at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder.

Læs mere

Medlemmer

Foreningen har lidt over 200 medlemmer.

Som medlem kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlige viden om bygning og drift af skibe.

Foreningen har også åbnet for tilgang af medlemmer indenfor offshore sektoren.

Læs mere

Nyheder

Kære medlem

”Hvordan kan skibsfarten de-karboniseres i henhold til Paris-aftalen?”, ?”, bliver sæsonens næste foredrag, hvor tidligere CEO for DNV-GL Henrik O. Madsen holder foredrag.

Foredraget finder sted den 18. maj kl. 18:30. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Invitation og information vedr. tilmelding følger.

* * * * * 

 

 

Kære medlem

Læs om vores seneste arrangementer på Medlemssiden.

 

******